BPD

Master Desa 29 Juli 2013 17:33:33 WIB

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.
BPD befungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai tugas dan wewenang :
a.    membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.    melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c.    mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d.    membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
e.    menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f.    memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
g.   menyusun tata tertib BPD;

BPD mempunyai hak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :
a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Memperoleh tunjangan.

KEANGGOTAAN
(1)    Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
(2)    Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;
(3)    Anggota BPD setiap Desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku;

 

                  Susunan Badan Permusyawaratan (BPD)

              Desa Nglanggeran Periode Tahun 2014 - 2019

 
       
NO     JABATAN       NAMA      ALAMAT
1 Ketua PONIJO Karangsari, 004/001
2 Wakil Ketua SUMADIYONO, SPd Nglanggeran Wetan, 017/004
3 Sekretaris SUTIKNO, SST Gunungbutak, 023/005
4 Kabid. Pemerintahan SUBARMAN Karangsari, 006/001
5 Kabid. Pembangunan SURANTA Nglanggeran Wetan, 016/004
6 Kabid. Anggaran SUROTO Nglanggeran Kulon, 013/003
7 Kabid. Kesejahteraan rakyat SUKIMIN, SPd Doga, 010/002
8 Anggota Bidang Pemerintahan SUNARYA Nglanggeran Kulon, 015/003
9 Anggota Bidang Pembangunan SUSANTO Doga, 009/002

 

 

Kunjungan Destinasi Wisata

Gunung Api Purba

Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
TOTAL(Tahun Ini)
Update : 15 Agustus 2018 10:22:03 WIB

Embung

Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
TOTAL(Tahun Ini)
Update : 15 Agustus 2018 10:22:00 WIB

Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Nglanggeran

tampilkan dalam peta lebih besar